Jag kan inte rädda världen

Men tillsammans blir vi starkare

I och med att du väljer en stadsvandring slår du direkt ett slag för vår miljö, om du dessutom väljer att promenera eller cykla till och från samlingsplatsen får du röra på dig mer än många andra gör. Min förhoppning är att det skall vara lätt att hitta till samlingsplatserna och att det skall gå att nå vandringarna med lokala transportmedel för att slippa ta bilen.


Till år 2030 arbetar världens länder med globala mål i ett led att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för en hållbarare utveckling kan det här bli verklighet. Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans få en hållbarare framtid.

Det pratas mycket om att flyget är den stora banditen och att om vi väljer att resa miljösmart hjälper vi till att rädda världen. Men det finns mycket mer vi kan göra. Jag som egen företagare har valt att klimatkompensera för min skrivbordsyta som står i min hall i lägenheten i Årsta. Jag använder papper för det material jag måste skriva ut hemma. Färgpatronerna till skrivaren lämnas in för återanvändning och när det kommer till mina ljuskällor har jag gått över till LED och kan därmed hålla nere mina elkostnader eftersom de använder 85 % mindre energi än vanliga glödlampor. Som de flesta svenskar idag sorterar jag idag glas, papp, plast och matrester. För att dra ner på konsumtionen av papper (träd) betalar jag så mycket det går med autogiro och e-faktura. Jag använder elektroniska biljetter för egna vandringar så att inget onödigt behöver skrivas ut. Jag har elavtal med Vattenfall AB - som är Sveriges största producent av fossilfri el.


VerdeVerde Travel stödjer framför allt (mål 3 och 11).

  • Mål 3 talar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. En stadsvandring säkerställer både ett hälsosammare liv och främjar välbefinnande för alla i alla åldrar, samtidigt som vi lär oss om städernas unika kulturella arv.
  • Mål 11 som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hälften av världens befolkning bor i städer och inflyttningen ökar snabbt. Det ställer krav på en hållbar planering av infrastruktur, bostäder och offentliga platser. Samtidigt måste städernas unika kulturella arv skyddas. Stadsvandringar sprider viktiga kunskaper om vår stadshistoria så att vi kan värna om vårt förflutna, njuta nutiden och planera för framtiden. Att promenera tillsammans är ett sätt för generationer att mötas. Det hjälper till att skapa en trygg miljö där alla känner sig hemma.