Jag kan inte rädda världen

Men tillsammans blir vi starkare

Till år 2030 arbetar världens länder vi med globala mål som att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för en hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans få en hållbar framtid.


VerdeVerde Travel stödjer framför allt (mål 3 och 11).

  • Mål 3 talar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. En stadsvandring säkerställer både ett hälsosammare liv och främjar välbefinnande för alla i alla åldrar, samtidigt som vi lär oss om städernas unika kulturella arv.
  • Mål 11 som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hälften av världens befolkning bor i städer och inflyttningen ökar snabbt. Det ställer krav på en hållbar planering av infrastruktur, bostäder och offentliga platser. Samtidigt måste städernas unika kulturella arv skyddas. Stadsvandringar sprider viktiga kunskaper om vår stadshistoria så att vi kan värna om vårt förflutna, njuta nutiden och planera för framtiden. Att promenera tillsammans är ett sätt för generationer att mötas. Det hjälper till att skapa en trygg miljö där alla känner sig hemma.