VerdeVerde Travels upplevelser

Här kan du läsa om våra stadsvandringar och utflykter med buss, bil, båt och tåg.

Stadsvandring eller utflykt med buss, bil, båt och tåg

En guidning i stadsmiljö kan kallas för stadsvandring och utföres främst till fots. En stadsvandring belyser oftast en stads historia eller kan också utgå från ett visst tema.


I Sverige har stadsvandringar arrangerats i Visby åtminstone sedan 1930-talet, och i Stockholm sedan 1940-talet. I Stockholm startades de för att berätta om staden ur ett byggnadshistoriskt, arkeologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Stadsvandringar var dock, trots att de förekom, sällsynta innan 1970 då intresset för stadslandskapet steg, eventuellt som en reaktion på de omfattande rivningar av äldre bebyggelse som skedde i många av Sveriges städer under 1960-talet. Stadsvandringar i Sverige genomförs normalt av auktoriserade guider från olika turistbyråer som ägs av en kommun eller av kommunala företag.


Under 1980-talet började allt fler städer arrangera stadsvandringar och i slutet av 1990-talet tog fenomenet ny fart. Då stod främst museer och studieförbund för utbudet, vid sidan av frilansande guider. Senare har även turistbyråer arrangerat stadsvandringar. Vi har även sett att stadsvandringar har fått ett stort uppsving genom att många stadsvandringar har utgått från olika teman, som till exempel mord, spöken och kärlek.


En stadsvandring kan ses som ett forum för berättande med en stark social aspekt. Fenomenet resulterar i kunskapsförmedling, underhållning, möten mellan främlingar, utomhusvistelse samt motion. Verksamheten är inne i en utvecklingsfas där dramatisering av innehållet, nya tekniska hjälpmedel samt en förskjutning mot en mer modern historia pågår. Stadsvandringar genomförs oftast i större städer.

Lämna storstaden och upplev Stockholms omgivningar. Med bil, buss, båt och tåg kommer du längre på kort tid. Besök universitetsstaden Uppsala, Sveriges första stad Sigtuna, och världsarvet Drottningholm och historiska Västerås.

Västerås är en stad med en tusenårig historia, något som speglas på många platser i staden.